Over schaamte, goede zeden, naakte apen ...

Schaamte, vijgenblad

Veel mensen voelen van nature aan dat je niet met alles te koop mag lopen. Maar die overtuiging wordt afgezwakt wanneer je leeft in een cultuur die daar losjes mee omspringt. In dit artikel leg ik uit waarom we ons beter over sommige zaken kunnen schamen.


(1) het menselijk lichaam vraagt om bescherming

Kleurrijke overalls

Wanneer het gesprek gaat over goede zeden, gaan sommigen erg kort door de bocht: "Er is toch niets mis met bloot!? We worden allemaal zo geboren!". Zo'n slogan klinkt wel goed: dat we allemaal bloot geboren worden, zal niemand ontkennen. Maar daarmee is nog niet aangetoond dat een mens zich mag ...

meer...


(2) het andere einde van het spectrum

Boerka's

De jongste jaren speelt er ook een tegengestelde factor. We leven in een multiculturele maatschappij en dat heeft zo zijn gevolgen! Het culturele landschap wordt hertekend. De nieuwe Belgen hebben andere culturele antecedenten. Zij die komen uit de Maghreb, stellen zich doorgaans op aan het andere einde van ...

meer...


(3) de naakte aap

Naakte mens

Rationeel denkend, zoeken we antwoorden door "mensontleding". Ook door de mens te vergelijken met het dier, want het concept goede zeden lijkt afwezig in de dierenwereld. Graven we dieper naar het wezen van de mens, dan ontdekken we de fundamenten en de bestaansreden van de goede zeden. Zo vinden we tijdloze...


(4) geen sleutel op de deur

ruwbouw

De mens wordt naakt geboren, ongekleed. Enkel het hoofd heeft zijn haartooi meegekregen. Een tooi – het woord zegt het – die misschien eerder gericht is op esthetiek, dan op bescherming. De mens wordt niet opgeleverd "sleutel op de deur". Hij wordt geboren met een mannelijke ruwbouw, zij met de meer elegante...


(5) een hiërarchie in lichaamsdelen

Voetstappen

Als enige onder de diersoorten kan de mens zich ontkleden of blootgeven. Hij geeft dan zijn bescherming prijs. Dat gebeurt meestal risicoloos wanneer zijn lichaam verzorging nodig heeft of wanneer hij het te warm krijgt. Maar die mens kan zich ook ontkleden om de schoonheid van het lichaam te etaleren en zo de ...

meer...


(6) naaktheid roept dus om beschermings

Synoniemen: aversie
synoniemen van aversie

Naaktheid roept dus om bescherming. Zij vereist een gepaste context en de juiste maatregelen die de nodige garanties bieden tegen fysieke koude en tegen het kwetsen van die abrikozenhuid. Maar ook tegen verkilling en tegen verwonding van de innerlijke mens door hemzelf of door soortgenoten met oneerbare...

meer...


(7) obsceen gedrag vastleggen en eindeloos herhalen

Beeldhouwwerk in park

De techniek maakt het nu mogelijk om obsceen gedrag vast te leggen en eindeloos te herhalen. Naaktheid wordt losgekoppeld van intimiteit en gekoppeld aan de geldduivel of de Mammon. Inspelend op de begeerte wordt ontucht nu op een nieuwe manier gecommercialiseerd. Wie in de business zit en een graantje... 


(8) ik keer ontevreden terug

Bloemenpracht

Schoonheid die nauw verbonden is met het diepste wezen van de mens, hoort thuis in de privésfeer, en wordt zelfs daar best gebruikt voor het bestemde doel. Die schoonheid wordt door de schaamte beschermd tegen indiscrete blikken. Die schoonheid is bedoeld als bonus binnen die onvoorwaardelijke twee-eenheid met ... 

meer...


(9) bescherming tegen wispelturigheden en taboes

Koppel dat ruzie maakt

Wie door de voormelde uitleg overtuigd werd van het feit dat seksualiteit geen consumptiegoed is, en dan de passages in de bijbel leestbetreffende thema’s als schaamte, seksualiteit en de man-vrouwverhouding, zal een sterke analogie vaststellen. Wat de Bijbel leert – soms expliciet, soms verpakt in parabels of in ...