Uit de startblokken!

januari 2019


Deel 1 - Is God een royalist?

koninkrijken zijn op de terugweg
koninkrijken zijn op de terugweg

Staatshoofden beginnen hun regeerperiode veelal met een inaugurele rede. En ook Jezus sprak zo'n rede uit. Dat gebeurde in Nazareth rond het jaar 27 van onze tijdrekening, bij de aanvang van zijn openbaar leven. 

 

Maar vooraleer Jezus zijn regeerperiode aanvat, moet het terrein geëffend worden. Belangrijke gebeurtenissen worden meestal op voorhand aangekondigd zodat iedereen zich kan voorbereiden, en wanneer God zelf de wereld komt bezoeken, is dat echt wel aangewezen! ...

meer...


Deel 2 - tegelijk winnaar en verliezer

tegelijk winnaar en verliezer
tegelijk winnaar en verliezer

Johannes weet niet wat dat koninkrijk juist zal inhouden. Hij verwijst in zijn boodschap naar Jesaja, die ongeveer 700 jaar voordien leefde. God had die profeet merkwaardige inzichten gegeven omtrent de nabije en de verre toekomst. Maar die Bijbelse profetieën zijn vaak als puzzelstukjes. Sommige stukjes ontbreken en we weten niet altijd welke stukjes bij elkaar passen.  Intussen ontvouwt de geschiedenis zich natuurlijk verder, en die nieuwe feiten dragen bij tot een juist begrip. ...

meer...


Deel 3 – de opstartfase

een vorm van cohousing
een vorm van cohousing

Jezus’ optreden in de synagoge in Nazareth maakt deel uit van de opstartfase van zijn publieke leven. We zien Hem opstaan in de synagoge. In Israël had je in elk gehucht, of dorp, of stad wel een synagoge - dat Grieks woord betekent gewoon “huis van samenkomst”. De mensen kennen Hem, want hij is hier opgegroeid. 

 

Elke volwassen Joodse man had het recht om tijdens de samenkomst uit de boekrollen voor te lezen ...

meer...


Deel 4 - Jezus’ inaugurele rede

het Marshallplan
het Marshallplan

Jezus krijgt de boekrol van Jesaja overhandigd. De boekrol die Jezus zal lezen is aangepast aan de omstandigheden. Dat mag ons niet verwonderen, want Gods Geest verzorgt nu de regie.  Dat wordt ook voor zijn volgelingen de algemene regel: wie met Hem verbonden is via cohousing, mag verwachten dat zijn Geest de gebeurtenissen van het leven bijstuurt. ...

meer...


Deel 5 – de reactie van het publiek

ik ben bevoorrecht
ik ben bevoorrecht

Hoe reageert het publiek in Nazareth? In eerste instantie positief. De dorpsgenoten zijn onder de indruk van zijn optreden en van het herstelprogramma. Wellicht is er ook wat chauvinisme en zijn de Nazareners fier dat iemand van hun dorp zo bekend geworden is. Maar wanneer Jezus later meer uitleg geeft, en zich met God gelijkstelt, keren velen zich tegen Hem en wordt Hij bijna gestenigd. ...

meer...

 


de inaugurele rede