Wat vind je op mijn website?

 

Artikelen over wie God eigenlijk is, hoe Hij het leven ziet, en hoe je Hem (beter) kan leren kennen.

 

Sommige artikelen zijn gekleurd door mijn jarenlange beroepservaring als jurist in openbare dienst, in een leidinggevende positie. 

 

Nieuw in december 2017:

"Ethisch Bankieren 2.0"

 


 

 

 

 

Inspirerende teksten: enkele passages uit de Bijbel die mijn leven hebben getekend.

 

Deze passages illustreren hoe stoffige teksten - minstens 20 eeuwen oud - nog springlevend zijn. Deze Bijbelteksten zijn meer dan ooit relevant en kunnen een weldoende invloed hebben op mens en maatschappij.

 

 

 

 

 


 

 

 

Een dankwoordje en cartoons, opgesteld ter gelegenheid van mijn pensionering op 1 oktober 2017, gericht aan mijn collega's en aan iedereen met wie ik professioneel heb samengewerkt. 

Begrijp je Engels, dan vind je hier prachtige video's die inzicht geven in die oude Bijbelboeken en in diverse thema's die daarin aan bod komen. Een aanrader!