Wat vind je op mijn website?

 

Je vindt er artikelen over hoe ik God ervaar, over Gods visie op het leven, en hoe we Hem (beter) kunnen leren kennen. 

 

Sommige artikelen zijn gekleurd door mijn jarenlange beroepservaring als jurist in openbare dienst, in een leidinggevende positie. Meer?

 


      

 

Je vindt er inspirerende teksten: enkele passages uit de Bijbel die mijn leven hebben getekend.

 

Deze passages illustreren hoe stoffige teksten - minstens 20 eeuwen oud - nog springlevend zijn. Deze Bijbelteksten zijn meer dan ooit relevant en kunnen een weldoende invloed hebben op mens en maatschappij. Meer?


 

 

 

Ook een dankwoordje en cartoons, opgesteld ter gelegenheid van mijn pensionering op 1 oktober 2017, gericht aan mijn collega's en aan iedereen met wie ik professioneel heb samengewerkt. Meer? 

Begrijp je Engels, dan vind je hier prachtige video's die inzicht geven in die oude Bijbelboeken en in diverse thema's die daarin aan bod komen. Een aanrader!

Veel video's werden intussen ook naar het Nederlands vertaald. Je vindt ze op een website van de EO.