Sleutels tot gefundeerd geloof

arend met coronabeertje
arend met "coronabeertje"

Artikelen

 

Je vindt hier artikelen over Gods visie op het leven en hoe je Hem (beter) kunnen leren kennen. 

 

 

Meer...

 


 

Je vindt hier video's met een verkorte weergave van sommige artikelen.

 

 

sleutel #01 Een bewogen weekend (april 2019)

 

sleutel #02 Onze Vader - een gesprek met God (mei 2019)

 

sleutel #03 Yoga? Lees eerst de bijsluiter!  (juni 2019)

 

sleutel #04 De dader, het slachtoffer en de vriend (augustus 2019)

 

andere sleutels (2020, 2021)


Arend - adelaar

      

 

Je vindt hier inspirerende teksten: enkele passages uit de Bijbel die mijn leven hebben getekend.

 

Deze passages illustreren hoe stoffige teksten - minstens 20 eeuwen oud - nog springlevend zijn. Deze Bijbelteksten zijn meer dan ooit relevant en kunnen een weldoende invloed hebben op mens en maatschappij.

 

Meer...


in een  zwart gat vallen

 

 

 

Een dankwoordje en cartoons, opgesteld ter gelegenheid van mijn pensionering op 1 oktober 2017, gericht aan mijn collega's en aan iedereen met wie ik professioneel heb samengewerkt.

 

Meer? Begrijp je Engels, dan vind je hier prachtige video's die inzicht geven in die oude Bijbelboeken en in diverse thema's die daarin aan bod komen. Een aanrader!