Sleutels tot gefundeerd geloof

arend met verwijzing naar Jesaja 40:31
arend

Artikelen

 

Je vindt hier artikelen over Gods visie op het leven en hoe je Hem (beter) kunnen leren kennen. 

 

 

Meer...

 


 

Je vindt hier video's met een verkorte weergave van sommige artikelen.

 

Klik eerst op deze Playlist met de allerlaatste video's

 

 

Het evangelie in gesproken stripverhaal

 

De verzoeking in de woestijn

Jezus kiest niet voor comfort of spektakel... (8') 12 oktober 2021

 

De tweede naïviteit

Wie is de belangrijkste?  (8') 11 oktober 2021

 

God als een gedachtenspinsel?

De mens schept goden naar zijn beeld...  (7') 10 oktober 2021

 

Het LICHT voor de wereld.

Daarom is Jezus' getuigenis betrouwbaar...  (7') september 2021

 

De Emmaüsgangers… en 'het momentum'

De gunstige gelegenheid voor verandering...  (8') augustus 2021

 

Hoop doet leven 

Het einde van het vooruitgangsoptimisme. (8') augustus 2021

 

Op zoek naar buitenaardse intelligentie 

Alles draait rond taal... (8') juli 2021

 

Communicerende vaten

Over de parabel van de talenten. (7') juli 2021

 

Waarom die zwart-wittegenstellingen?
Waarom gebruikt Jezus vaak tegenstellingen? (7') juni 2021

 

"Godvrezend" staat niet in Van Dale.
Over vrees, ontzag, eerbied en respect voor God. (7') mei 2021

 

Meditatie of gebed?   Op zoek naar innerlijke rust? (7') april 2021

 

Pasen...  De verrijzenis van het lichaam (7') april 2021

 

Maak ons hart onrustig   Het verloren schaap (6') maart 2021

 

Een + Een + Een = EEN   De Drie-eenheid (6') februari 2021

 

De farizeeër en de tollenaar   

Twee archetypes van de joodse cultuur (6') februari 2021

 

Tijd om te leven - het kantelmoment
Jesaja beschrijft een kantelmoment in Hiskia's leven (6') januari 2021

 

Er is licht aan het einde van de tunnel
Jesaja's boodschap die vaak aan­gehaald wordt in de kersttijd... (7') december 2020

 

Levenslang leren   Neem mijn juk op je, en leer van Mij ... (6')  december 2020

 

Gods visitekaartje: "IK BEN DIE IK BEN"   

Hoe God zich aan de mens kenbaar maakt (7') december 2020

 

Waarom antwoordt God niet meteen?   

De parabel van de rechter en de weduwe (7') november 2020

 

Teksten die je moet ont-kaderen   

De liefde beschreven in "1 Korinthiërs 13"  (6')  november 2020

 

Kan het u niet schelen dat we vergaan!?   

Jezus stilt de storm op het meer (5') november 2020

 

Een bewogen weekend (18') april 2019

De geloofwaardigheid van Jezus' opstanding 

 

Onze Vader - een gesprek met God (20') mei 2019

 

Yoga? Lees eerst de bijsluiter!  (24') juni 2019

 

De dader, het slachtoffer en de vriend     (22') augustus 2019

 


Arend - adelaar

      

 

Je vindt hier inspirerende teksten: enkele passages uit de Bijbel die mijn leven hebben getekend.

 

Deze passages illustreren hoe stoffige teksten - minstens 20 eeuwen oud - nog springlevend zijn. Deze Bijbelteksten zijn meer dan ooit relevant en kunnen een weldoende invloed hebben op mens en maatschappij.

 

Meer...


in een  zwart gat vallen

 

 

 

Een dankwoordje en cartoons, opgesteld ter gelegenheid van mijn pensionering op 1 oktober 2017, gericht aan mijn collega's en aan iedereen met wie ik professioneel heb samengewerkt.

 

Meer? Begrijp je Engels, dan vind je hier prachtige video's die inzicht geven in die oude Bijbelboeken en in diverse thema's die daarin aan bod komen. Een aanrader!