Een bewogen weekend

Pasen: een te mijden onderwerp?

februari 2019

Pasen - een bewogen weekend

 

Bekijk je liever de video? 


Deel 1 - De kern van het christelijk geloof

Indien de terechtgestelde Jezus werkelijk terug levend is geworden, dan moet Hij onderscheiden worden van alle andere bekende en minder bekende mannen en vrouwen uit de geschiedenis. Niemand heeft Hem dat voor- of nagedaan, behalve dan sommige mythische figuren. Evenmin heeft iemand anders van zichzelf beweerd dat zoiets zou gebeuren. 

De verrijzenis van Jezus behoort tot de kern van het christelijk geloof. Die verrijzenis bewijst niet enkel dat Jezus’ straffe uitspraken over mens en God niet als grootspraak...

waarom mogen we niet meer verrijzen?

Deel 2 - De antieke mens wordt niet au sérieux genomen

Critici merken op dat de beschrijvingen van het paasverhaal in de vier evangeliën elkaar hier en daar tegenspreken. Dat het moeite kost om de exacte chronologie van de gebeurtenissen te reconstrueren, illustreert de verwarring bij de getuigen. Het toont juist aan dat er geen sprake is van een constructie post factum, maar van meerdere bronnen die onafhankelijk van elkaar mondeling werden doorverteld alvorens ze enkele decennia later uitgeschreven werden. Ook het feit dat vrouwen ...

kadavers zijn waardevolle voedselbronnen

Deel 3 - Over mythes en legendes

Hoewel Etienne Vermeersch echt niet gerekend kan worden bij de believers, zegt hij het volgende “Als je die kruisdood, en het verrijzenisgeloof dat erop volgde, niet aanneemt, kan je wat daarna gebeurd is niet verklaren.” Maar dat verrijzenisgeloof is volgens hem het gevolg van cognitieve dissonantie, leidend tot visioenen waardoor een zinloze en gruwelijke kruisdood werd getransformeerd tot een betekenisvol feit, en voorgesteld werd als de kern en het doel van Jezus’ komst. ...

cognitieve dissonantie - het vroege christendom

Deel 4 - Een bewogen weekend

Maar zo’n spirituele verrijzenis is niet verenigbaar met het lege graf. Dat graf verdient dus nader onderzoek. Terechtgestelden werden normaal gezien in een massagraf begraven, maar Jozef van Arimathea had van Pilatus toestemming verkregen om Jezus in zijn grafkelder te leggen. Die was gelegen dichtbij de plaats van terechtstelling. Op vrijdag in de late namiddag kon het lichaam nog haastig ...


Deel 5 - De zogenaamde “historische Jezus”

Hoewel onze cultuur erg kritisch staat tegenover Jezus, zoals beschreven in het Nieuwe Testament, worden alternatieve Jezusfiguren in de media goed onthaald. C.S. Lewis schreef in 1942 dat er om de dertig jaar zo’n nieuwe historische Jezus wordt voorgesteld. Dat is dan een Jezus die meer in overeenstemming is met de eigentijdse cultuur, zoals bijvoorbeeld een links geëngageerde Jezus, een geheimzinnige mystieke Jezus, of - succes gegarandeerd - een Jezus die een verhouding had met Maria Magdalena...

Dit mag u van het Vaticaan niet lezen. Evangelie van Filippus - Maria Magdalena

Deel 6 - Zonder lichaam zijn we niet echt mens

Zoals in de inleiding reeds werd gezegd: de verrijzenis van Jezus heeft een buitengewone precedentswaarde want wat bij Hem gebeurd is, kan zich nadien bij ons herhalen. Maar voor de Grieken leek een nieuw lichaam na de dood echt geen pluspunt. Hoe zit het in onze tijd? Is die christelijke toekomstvisie de moeite waard? Of geniet het de voorkeur dat de persoonlijkheid via een lange weg van reïncarnaties ...

gehandicapte bedelaar

Deel 7 - Hoe ziet versie 3.0 er dan wel uit?

Hoe zou 3.0 er dan moeten uitzien, vragen sommige Korintiërs zich af. Paulus ziet dat zij nogal wat moeite hebben met die verrijzenis en hij vergelijkt het lichaam 2.n met een zaadje dat sterft en iets nieuws voortbrengt. Leg je het zaadje naast de vrucht die eruit voortkomt, dan is er wel een directe genetische verwantschap, maar toch is er sprake van een metamorfose, en smaakt de vrucht zoveel rijker dan het zaadje...


Pasen - een bewogen weekend