Ethisch bankieren 2.0

Bankiers hebben niet altijd een goede reputatie en na de bankencrisis van enkele jaren terug weet iedereen nu wel dat er in die sector een en ander fout gaat. Dat was vroeger niet anders en het feit dat Jezus hevig ontstemd was over de wisselkantoortjes op het tempelplein doet veronderstellen dat het er in Israël niet altijd koosjer aan toe ging: woekerwinst ten koste van de pelgrims.

Maar in de gelijkenis van de talenten verwijt Jezus indirect iemand dat hij zijn centen niet op de bank had gezet, en dat verrast ons toch. “Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven … 

meer  


Gods visitekaartje

Gods visitekaartje bevatte bij de aanvang de cryptische omschrijving 'IK BEN DIE IK BEN'. Maar die naam werd van bij de aanvang al aangevuld met de omschrijving ‘de God van Abraham, Isaak en Jakob’. De anonieme God zoekt contact met mensen en Hij werd gaandeweg ook meer en meer omschreven, niet via een naam zoals die van de Egyptische goden, wel via titels, werkwoorden en adjectieven. Hij is Koning, Hij beschermt, Hij is de Almachtige. Maar God wil beter gekend zijn en hoe kan Hij dat beter doen, dan door zelf mens te worden? Doorheen Jezus doet God de maximale inspanning om te openbaren wie Hij is. Door Jezus krijgt God een menselijk gezicht en wordt Hij ook concreet aanspreekbaar met een gewone naam.

meer


Een + Een + Een = Een

Heel wat geloofsinzichten worden niet meer au sérieu genomen. Zo wordt bijvoorbeeld het concept drie-eenheid weggezet als een spitsvondigheid van middeleeuwse theologen. Nochtans verenigt dat begrip in zich alle godsbeelden die de mensheid kent. De Bijbelse God is zoals God behoort te zijn: allesoverstijgend (de Vader), kenbaar en aanspreekbaar (de Zoon) en een steeds bereikbare bron...

Onze Vader... een gesprek met God

Misschien heb je een goede vriend(in) waarmee je alles kan delen. Een diepgaand gesprek met iemand die je 100% kan vertrouwen, en die bereid is om je ook in moeilijkheden bij te staan, is een grote rijkdom. Daarop lijkt een gebed met God. Het heeft dus niets te maken met het eindeloos repeteren...

meer


De dader, het slachtoffer en de vriend

Het is vreemd dat het kruis – een Romeinse executiepaal en marteltuig – als symbool voor een godsdienst werd gekozen. Dat gebeurde niet in de eerste eeuw, toen men nog met afschuw terugdacht aan die vreselijke doodsstrijd. Een eenvoudig gestileerd visje was toen meer gangbaar als symbool van een godsdienst die niet gediend was met uiterlijk vertoon. Later is dat gewijzigd, en werd het kruisbeeld hét symbool. Waarom werd die kruisdood dan zo in de verf gezet? ...

Hoe God de menselijke pasvorm aannam

De Bijbelse bewering dat Jezus niet op de klassieke wijze werd verwekt, wordt door weinigen nog geloofd. Was Jozef dan toch de biologische vader? Of heeft hij zich ontfermd over een tienermeisje dat ongewild zwanger werd van een onbekende? 

Maar als de wonderlijke verhalen over Jezus kloppen, dan moet Hij toch van goddelijke oorsprong zijn. Een bovennatuurlijke verwekking is dan de meest logische manier om de wereld te betreden, wanneer God de mensheid wil bezoeken. Logischer in elk geval dan een entrée in de stijl van Superman. 

meer


Graven als een archeoloog

Een archeoloog graaft in de diepte en in de breedte. Bijbellezen doe je op dezelfde wijze, maar met als doel dat de kennis ook landt in het eigen leven en dus niet beperkt blijft tot een geschiedenisles. Wat God in het verleden deed, krijgt dan een vervolgverhaal. 
 
Het lijkt op een ontdekkingstocht met een gids. De reiziger komt niet alleen veel te weten komt over de streek, maar leert ook zijn eigen sterktes en zwaktes kennen. Gaandeweg ontstaat er een bijzondere relatie tussen gids en reiziger. Want om die relatie gaat het – dat is het hoofddoel van de reis – al de rest is bijzaak!

Waarom antwoordt God niet meteen?

Het beantwoorden van een gebed vereist meestal een proces. Wanneer de vraag deugdelijk is en Gods fiat heeft verkregen, zet God de zaken in beweging. De omstandigheden, de taakverdeling, de keuze van de medewerkers en hun eventuele bijscholing, ... alles wordt ingepland, rekening houdend met andere prioriteiten. 
 
Het antwoord komt dan niet out of the blue uit de hemel neergedaald. Neen, in plaats van iets nieuws te scheppen, werkt God meestal via het geschapene. Hij werkt doorheen mensen en gebruikt hun talenten. En dat vraagt tijd, want God heeft te weinig werkvolk... "Bid tot de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders zendt!"

Waarom zijn we zo kwistig met al die wensen?

Tot  circa 10 uur in de voormiddag spreken we elkaar aan met de woorden Goeiemorgen! Iets later wordt het Goeiedag en 's middags volgt dan Smakelijk Eten!  Bij de vrijdagnamiddag hoort Prettig Weekend en bij pot en pint Santé. Wensen en felicitaties horen bij elk aspect van het leven. Dat gebruik lijkt wel ingebakken in onze genen. 

 

Waarom zijn we zo kwistig met al die wensen? Veelal is het niet veel meer dan een beleefdheidsformule. Maar vaak is het een blijk van vriendelijkheid en een uitdrukking van de hoop dat het iemand goed zal gaan... en ook het geloof in de kracht van positieve woorden. Maar misschien zit er nog meer achter, en dat zoeken we hierna uit

meer


Yoga? Lees eerst de bijsluiter!

Waarom ik niet aan Yoga doe...

Yoga kadert in een religieus wereldbeeld, dat door de eeuwen heen het verre oosten heeft gemodelleerd tot wat het nu is. Willen we een maatschappij die evolueert in die richting? En willen wij als persoon gaan lijken op de boeddhist of de hindoe? Want wanneer je consequent de ingeslagen weg verder zet, kom je terecht in een andere wereld. Je verlaat een universum, uitgedacht ...

meerOver schaamte, goede zeden, naakte apen ...

Veel mensen voelen van nature aan dat je niet met alles te koop mag lopen. Maar die overtuiging wordt  afgezwakt wanneer je leeft in een cultuur die daar losjes mee omspringt. In dit artikel leg ik uit waarom we ons beter over sommige zaken kunnen schamen... 

meer