Yoga? Lees eerst de bijsluiter!

Waarom ik niet aan yoga doe...

Yoga en christen

 

Bekijk je liever de video? 

 

 


(1) disclaimer

Disclaimer

Je kan yoga niet zien los van de context waarin hij ontstaan is: een heterogene verzameling van oosterse godsdiensten en levensbeschouwingen met grote onderlinge verschillen. Je hebt hierover pas recht van spreken na jarenlange studie. Wat volgt is dus slechts een ruwe schets: het brainstormen van een amateur die kritische gedachten aanreikt (nadat hij specialisten ... 

meer...


(2) onverzoenbare visies

wegversmalling - onverzoenbare visies

In de politiek heb je soms onverzoenbare visies.  Raoul Hedebouw van de marxistische PTP en Filip Dewinter van het Vlaams Belang kunnen niet door één deur want hun standpunten omtrent mens en maatschappij zijn diametraal tegengesteld. Beiden zouden het als een belediging beschouwen wanneer ze over dezelfde kam geschoren worden. Een uitspraak in de stijl van “Ja, ik ben ook in politiek geïnteresseerd: ik ben actief bij het Vlaams ...


(3) van de beloofde dynamiek is weinig te merken

Dood geloof - puinhoop

Tegelijk is er in onze cultuur een misprijzen ten aanzien van het christendom. Die houding is begrijpelijk in zoverre de afkeer betrekking heeft op een arrogante kerk of op de hypocrisie van diegenen die het tegendeel doen, van wat ze preken. Er zijn de laatste decennia hemeltergende misdaden aan het licht gebracht, en ook de geschiedenisboeken geven niet altijd een fraai beeld!

 

Vaak is het geloof ook dood. Het gebrek ... 

meer...


(4) wat uit het oosten komt is cool en hip

Indische verkeersborden

Wat uit het oosten komt is cool en hip. Maar ligt de aantrekkingskracht niet deels in waarden die vooral in onze westerse cultuur zijn ingebed? Waarden die volgens het oosterse denken geen blijvende betekenis hebben, doch slechts als tussenstap nuttig kunnen zijn voor de persoonlijke bevrijding. In het oosten is liefhebben niet het te bereiken doel. De focus is ikgericht in deze leer van zelfbevrijding. En het mededogen in het boeddhisme is slechts ...


(5) vreedzaam samenleven is mogelijk

Men overtuigt niemand met geweld - vreedzaam samenleven

Een gesprek over levensbeschouwing met iemand die dacht dat hij een zielsverwant ontmoet heeft, is uiteraard welkom, want het laat toe om een en ander te verduidelijken. Beide partijen moeten dieper graven: de opvattingen worden geconfronteerd, in vraag gesteld en misschien ook bijgestuurd. Mensen met uiteenlopende meningen leven tenslotte in dezelfde wereld, misschien als familieleden, buren of collega's…  


(6) je houdt op met bidden, want aan de andere kant is er niemand die luistert

Speciaal verkeersbord - Jezus aan het kruis

Yoga kadert in een religieus wereldbeeld, dat door de eeuwen heen het verre oosten heeft gemodelleerd tot wat het nu is. Willen we een maatschappij die evolueert in die richting? En willen wij als persoon gaan lijken op de boeddhist of de hindoe? Want wanneer je consequent de ingeslagen weg verder zet, kom je terecht in een andere wereld. Je verlaat een universum, uitgedacht en tot stand gebracht door een God die ...


(7) de beperkte gelijkenis tussen gebed en meditatie

Verkeersbord - transcendent

Yoga omvat ook meditatie. De beperkte gelijkenis tussen gebed en meditatie ligt in de voorbereiding, want bidden doe je vaak in de intimiteit van het alleen zijn. Je maakt het rustig in en rondom: je trekt je terug, om niet gestoord te worden door conversaties, tv en internet. Maar het kan ook anders: je kan gaan wandelen in de bossen, en je kan Hem in stilte toespreken en bijstand vragen terwijl je op het werk ...


(8) de buffetformule in een restaurant

Verkeersborden - syncretisme - buffetformule

De mix tussen christendom en oosterse religies is vandaag overal aanwezig. Mixen van godsdiensten wordt aangeduid met de term “syncretisme”. Dat verwijst volgens Wikipedia naar het naar elkaar toegroeien van religies, als een poging om uiteenliggende of tegengestelde geloven en religies met elkaar te combineren. ... Syncretisme veronderstelt in zijn algemeenheid een onderliggende eenheid. Sommige godsdienstwetenschappers verwerpen de ...


(9) of je gelijk hebt of niet, is niet doorslaggevend

Speciaal verkeersbord - good luck

Het postmoderne denken bemoeilijkt het gesprek. Of je gelijk hebt of niet, is niet doorslaggevend. Voel je je er goed bij?” is nu determinerend. Dat subjectieve criterium kan elkeen verschillend invullen, en het kan van de ene op de andere dag wijzigen. Het is een volatiel of wisselvallig gegeven waarop je niemand kan aanspreken, en dat mensen niet blijvend kan verbinden in een gemeenschappelijk project. Mijn “goed gevoel” is ...


(10) waarheden als zwakke hypotheses

Verkeersbord - mijn juk is zacht en mijn last is licht

Het christendom biedt antwoorden voor mens en maatschappij en reikt principes aan waarop je een gezonde samenleving kan bouwen. Maar het levende dynamische christendom is in België weinig zichtbaar. De aanmatigende houding van weleer heeft plaats gemaakt voor verlegenheid en eeuwige twijfel. Christelijke waarheden worden tijdens vieringen soms voorgesteld als zwakke hypotheses, die worden aangevuld met alternatieven die ...