Yoga? Lees eerst de bijsluiter! (2)


 

Bekijk je liever de video?


onverzoenbare visies

In de politiek heb je soms onverzoenbare visies.  Raoul Hedebouw van de marxistische PTP en Filip Dewinter van het Vlaams Belang kunnen niet door één deur want hun standpunten omtrent mens en maatschappij zijn diametraal tegengesteld. Beiden zouden het als een belediging beschouwen wanneer ze over dezelfde kam geschoren worden. Een uitspraak in de stijl van “Ja, ik ben ook in politiek geïnteresseerd: ik ben actief bij het Vlaams Belang zal Raoul dus geen plezier doen. Evenmin als wanneer iemand hem zou zeggen “In wezen komt het allemaal op hetzelfde neer”.  

 

Toch gebeurt zoiets ten aanzien van levensbeschouwingen. Mensen die weten dat je gelovig bent, verwachten dat je enthousiast zal reageren op het feit dat ze yoga doen, sacraal dansen of iets in die stijl... Ze denken dat ze in jou een zielsverwant ontmoet hebben. De kans op zo’n ontmoeting is trouwens groot want die nieuwe religiositeit is sterk in opmars. Velen doen yoga in de avonduren of misschien tijdens de middagpauze op het werk. Of in het weekend in een klooster, nu heel wat kloosters hun deuren openen voor die alternatieve bezinningen en workshops. Godsdienstleerkrachten maken kinderen wegwijs in die nieuwe wereld. 

 

Natuurlijk zijn er ook gelijkenissen. Christendom en boeddhisme hechten allebei groot belang aan de intenties van de innerlijke mens en de noodzaak om foute verlangens te bestrijden. Het achtvoudige padbevat ethische voorschriften die gelijkenis vertonen met de bergrede.  Beide levensbeschouwingen hebben ook oog voor een onzichtbare wereld en het feit dat de dood een overstap is, en niet het einde. Maar zoals hierna zal blijken, zijn het godsbeeld, de ultieme bestemming en de weg daartoe, totaal verschillend. 

 

Yoga legt de focus op zelfbevrijding en dat staat haaks op wat Jezus leert.

Verkeersbord - wegversmalling - onverzoenbare visies
ze kunnen niet door eenzelfde deur

de rode loper wordt uitgerold

Ondanks de eis van een levensbeschouwelijke neutraliteit in het openbaar domein, wordt de rode loper uitgerold voor de oosterse religies. Religieuze symbolen zijn taboe, maar yin en yang wordt overal verwelkomd. Boeddhabeelden sieren huis en tuin: geen tuincentrum, geen meubelzaak, geen interieurwinkel... die er geen heeft in alle kleuren en formaten. Wat uit het verre oosten komt, maakt nu deel uit van onze cultuur en wordt niet meer herkend als godsdienst. Een beetje zen doet het altijd goed! 

 

Bezig zijn met zingeving is een goede zaak, maar die zoektocht kan ergens uitmonden waar je liever niet wil zijn. Het zoeken naar innerlijke rust begint bij yoga, dat zich bij ons in de eerste plaats presenteert als een techniek om te ontstressen. Maar de leraar belooft aan voor wie doorzet een volkomen welzijn. De kundalini en de tantra yoga openen nieuwe perspectieven en leiden je binnen in het paranormale. Die stap is snel gezet, want yoga gaat uit van het wereldbeeld van de new age beweging. Reiki, astrologie, waarzeggerij, tarotkaarten, energetisch en spiritueel genezingswerk, magie... zijn dus allemaal dichte of verre familie. Maar wie die weg bewandelt, begeeft zich op een terrein dat in de Bijbel omschreven wordt als een no go-zone. (1) 

Verkeersbord - verboden toegang - het paranormale
een no go-zone

een gave van God en een zegen voor de mensheid

Die alternatieven worden voorgesteld als een gave van God en een zegen voor de mensheid: een natuurlijk medicijn zonder schadelijke bijwerkingen. Ze bevorderen het welzijn en de genezing van de mens in al zijn aspecten. Ze zouden inzicht geven in de verborgen werking van lichaam, ziel en geest, en het antwoord zijn op de nood aan zingeving en rust in onze gejaagde wereld. De aanspraken gaan nog verder, want de positieve energie zou bijdragen tot de wereldvrede. Maar in hoeverre kloppen de reclameslogans?  


Natuurlijk is het goed om geregeld stil te staan en die technieken werken ook tot op zekere hoogte. Maar die alternatieve wereld staat, zoals hierna zal blijken, lijnrecht tegenover wat Jezus leerten houdt serieuze risico's in. De nagestreefde innerlijke rust is soms ver te zoeken. Wie die weg wil inslaan leest dus best vooraf de uitleg in de bijsluiter omtrent de mogelijke bijwerkingen. Informeert hij zich vooraf, dan kan hij een bewuste keuze maken omtrent de te volgen weg. Doet hij dat niet, dan drijft hij wellicht mee op de golven van de tijdgeest en komt hij zo in hetzelfde vaarwater terecht. 

Bord - zeer ontvlambaar - risicovol
het houdt serieus risico's in

 
(1) Wanneer u in het beloofde land aankomt, moet u ervoor oppassen dat u niets overneemt van de vreselijke gewoonten van de volken die daar nu leven. Laat niemand van u zijn kind aanbieden als brandoffer aan de heidense goden of zich bezighouden met toverij. Hij mag geen boze geesten om hulp vragen, noch een waarzegger zijn. Hij mag geen slangen bezweren, medium of tovenaar zijn of de geesten van de doden oproepen. De Here heeft een diepe afkeer van ieder die dit soort dingen doet. Daarom zal de Here, uw God, de volken die zich met deze zaken bezighouden, uit het land verdrijven. U moet een zuiver leven leiden voor de Here, uw God. De volken waarvan u het land in bezit zult nemen, houden zich allemaal bezig met zaken als toverij en waarzeggerij. Maar de Here, uw God, zal niet toestaan dat u dat ook doet. (Deuteronomium 18:9-14 HTB)