Yoga? Lees eerst de bijsluiter! (5)


 

Bekijk je liever de video?


vreedzaam samenleven is mogelijk

Een gesprek over levensbeschouwing met iemand die dacht dat hij een zielsverwant ontmoet heeft, is uiteraard welkom, want het laat toe om een en ander te verduidelijken. Beide partijen moeten dieper graven: de opvattingen worden geconfronteerd, in vraag gesteld en misschien ook bijgestuurd. Mensen met uiteenlopende meningen leven tenslotte in dezelfde wereld, misschien als familieleden, buren of collega's…  


Vreedzaam samenleven vereist een voldoende ruime gemeenschappelijke grondslag: de grootste gemene deler wat betreft de morele waarden en de visie omtrent de uitbouw van een maatschappij. De geschiedenis illustreert dat zo’n samenleven tussen moslims, joden en christenen in sommige landen eeuwenlang wél mogelijk was, bijvoorbeeld in Egypte. En ook mother Teresa werd, na enige weerstand omwille van ideeën die haaks stonden op het karma, in India toch wel aanvaard. 

 

Men overtuigt niemand met geweld - vreedzaam samenleven
een voldoende ruime gemeenschappelijke grondslag

kritisch zijn ten aanzien van geloofsbeleving

Respect voor de medemens wil niet zeggen dat je niet kritisch mag en moet zijn. Want levensbeschouwingen geven vorm aan mens en maatschappij, en keer op keer blijkt dat wie meegaat met de tijdsgeest, soms pas decennia later inziet dat de visie fout was en grote schade heeft aangericht. Dat geldt voor ideologieën zoals het communisme en het nazisme, en dat geldt voor godsdienst, wanneer die een karikatuur is van de zuivere dienst aan God en aan de medemens. Die kritische houding is in onze maatschappij echt wel aanwezig ten aanzien van het christelijk geloof, terwijl er een positief a priori is tegenover al wat ons bereikt vanuit het verre oosten. Dat is vreemd want er gaat in die culturen heel veel mis, ook wat betreft de fundamentele mensenrechten. Waarom hebben we geen oog voor het oorzakelijk verband? Waarom elders zoeken wat Jezus zomaar aanbiedt? 


 “Laat allen die gebukt gaan onder zware lasten, bij Mij komen: Ik zal u verlichting geven. Neem mijn juk op u en laat Mij uw leermeester zijn, want Ik ben zachtmoedig en eenvoudig. Bij Mij zult u rust vinden. Want het juk dat Ik u opleg, is zacht en de last die Ik u te dragen geef, is licht.” (1)


Wie terugkeert naar het christendom van Jezus, vindt de zo begeerde rust, het antwoord op de diepe levensvragen en als bonus een liefdesrelatie die eeuwig duurt, en dat zonder schadelijke bijwerkingen.


 (1) Matteüs 11:28 - 30 GNB