Yoga? Lees eerst de bijsluiter! (1)

Verkeersbord - geen reïncarnatie

 

Bekijk je liever de video?


disclaimer

Je kan yoga niet zien los van de context waarin hij ontstaan is: een heterogene verzameling van oosterse godsdiensten en levensbeschouwingen met grote onderlinge verschillen. Je hebt hierover pas recht van spreken na jarenlange studie. Wat volgt is dus slechts een ruwe schets: het brainstormen van een amateur die kritische gedachten aanreikt (nadat hij specialisten heeft geraadpleegd). 

 

De analyse wordt bovendien bemoeilijkt door het feit dat de  gewassen die hier te lande groeien verschillen van de originele teelt. De import in het westen ging gepaard met iets wat lijkt op genetische manipulatie. Waar het oosten yoga ziet als techniek om het ik te laten uitdoven, willen westerlingen in regel net het omgekeerde: alles draait hier om zelfontplooiing en genieten van het leven. En waar de rechtgeaarde yogi de chakra’s opent om zich helemaal te ontledigen, is het westers esoterisme erop gericht om de paranormale krachten die vrijkomen te benutten. Hoewel, je hebt ook westerlingen die kiezen voor het origineel! 

 
de chakra's openen
de chakra's openen om zich te ontledigen

 

De kans bestaat dat de Belgische yogi zich niet zal herkennen in de navolgende analyse. Want de kritiek die gebaseerd is op het oosters origineel, geldt niet noodzakelijk voor de westerse variant en vice versa.  Maar wellicht zal die Belg erkennen dat de weg die Jezus aanwijst niet overeenstemt met wat het oosten leert, en evenmin met de westerse varianten. 

 

Ik ben geen ervaringsdeskundige wat betreft de oosterse levensbeschouwingen en de daarop geïnspireerde technieken. Wie wél een grote ervaring heeft in die wereld is Joseph-Marie Verlinde, die vanaf 1969 enkele jaren optrok met de goeroe Maharishi Mahesh Yogi - de initiator van de transcendentale meditatie. Verlinde was nadien actief in de esoterische sfeer met paranormale healing, waarna hij tot andere inzichten kwam en priester werd. Meer uitleg vind je in interviews op YouTube en in zijn boek “De verboden ervaring - Van de ashram naar het klooster: relaas van een zoektocht naar God. Lannoo 2004”. Verlinde lijkt nu, zoveel jaren later, een roepende in de woestijn. Velen hebben zijn adviezen genegeerd, ook in de kerk waartoe hij behoort. 

Disclaimer
ik ben geen ervaringsdeskundige