Een bewogen weekend

Pasen: een te mijden onderwerp?

 

Deel 7 - Zonder lichaam zijn we niet echt mens

Pasen - een bewogen weekend

 

Bekijk je liever de video?


wie kan nu doorheen muren lopen?

Hoe zou 3.0 er dan moeten uitzien, vragen sommige Korintiërs zich af. Paulus ziet dat zij nogal wat moeite hebben met die verrijzenis en hij vergelijkt het lichaam 2.n met een zaadje dat sterft en iets nieuws voortbrengt. Vergelijk je het zaadje met de vrucht die eruit voortkomt, dan is er wel een directe genetische verwantschap, maar toch is er sprake van een metamorfose, en smaakt de vrucht zoveel rijker dan het zaadje.

1Korintiërs 15:35-53

"Jezus zal ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam" schrijft Paulus  aan de Filippenzen - een andere Griekse kerk. Maar hoe zag dat er dan uit?

doorheen de muur naar binnenstappen

Hoewel Hij doorheen de muur naar binnenstapt, benadrukt de opgestane Jezus dat Hij geen geest is, maar iemand met een lichaam: de leerlingen dromen niet en ze zien geen visioen. Hij overtuigt hen door met hen te eten en door hen uit te nodigen Hem aan te raken. “Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.” (Lucas 24:39).

Het is begrijpelijk dat de discipelen dachten dat zij spoken zagen, want wie kan nu doorheen muren lopen? Dat vereist inderdaad een upgrade naar een volledig nieuwe versie 3.0. Met versie 2.n+1 - met onsterfelijkheid door een onbeperkte celvernieuwing - zal zoiets niet lukken! 

met versie 2.n+1 zal zoiets niet lukken!
met versie 2.n+1 zal zoiets niet lukken!

Bodifées uitleg over massieve voorwerpen

Jezus werd niet langer tegengehouden door muren, deuren en grendels. Hij komt en verdwijnt vanuit het niets. Dat doet wat denken aan Bodifées uitleg over massieve voorwerpen, die toch heel leeg blijken te zijn. Ook de mobiliteitsproblemen waren opgelost, want hoewel Jezus nog te voet de Emmaüsgangers kon vergezellen, kon hij zich nu ook op een ondeelbaar ogenblik moeiteloos verplaatsen. Het nieuwe lichaam verhoudt zich duidelijk anders tegenover tijd en ruimte.

Bodifée: muren, deuren en grendels
muren, deuren en grendels
de gestalte van een rabbi - de Emmaüsgangers
de gestalte van een rabbi

Maar hoe komt het dat de Emmaüsgangers Hem niet herkennen aan zijn uiterlijk, maar later wel aan zijn handelingen en aan zijn woorden? "Jezus verscheen hen in een andere gedaante" vermeldt Marcus in zijn evangelie. Blijkbaar kon Jezus nu een lichaam kiezen dat best bij de situatie paste: het lichaam van een tuinman om Maria Magdalena te ontmoeten, de gestalte van een rabbi op weg naar Emmaüs, of een lichaam dat gewond was aan de handen en aan de zijde tegenover Thomas. Later in het boek Openbaring ziet Johannes Jezus met een gezicht dat schitterde als de felle zon.


mind-blowing

Paulus stelt de “stoffelijke” mens tegenover de “hemelse” mens. Het lichaam van die eerste is uit stof gemaakt, zoals bij de dierenwereld, en gehoorzaamt de natuurwetten. Maar die “hemelse” mens met zijn lichaam 3.0, wordt niet langer gemaakt van de normale materie, en is niet langer onderworpen aan diezelfde wetten. 

 

Dat nieuwe lichaam is onsterfelijk. Dankzij de kruisdood en de verrijzenis is de dood nu overwonnen, niet alleen voor Jezus, maar ook voor zij die het eeuwige leven uit zijn hand aanvaarden. Zij beschikken straks over een nieuwsoortig lichaam dat onbelemmerd de geest kan dienen. Mind-blowing, zo zeg je dat in het mooi Nederlands. Maar dat is niet de terminologie die gewoonlijk in de kerk gebruikt wordt.

mind-blowing

Lucas’ tweede brief aan Theofilus*

Tot slot nog dit: waar is de verrezen Jezus dan gebleven? Daarvoor gaan we te rade bij Lucas. In zijn tweede brief aan Theofilus* beschrijft hij de al even bijzondere terugkeer van Jezus naar de Vader. Want wat voorafgaat zou niet kloppen indien Jezus na zijn verrijzenis, net als Lazarus, een natuurlijke dood gestorven was. 

 

Lucas benadrukt eerst nog eens waarom twijfel over de verrijzenis helemaal uitgesloten is. En vervolgens beschrijft hij de ruimtereis van Jezus. Dat gebeurt dan zonder ruimtepak, maar na de uitleg over het lichaam versie 3.0 heeft iedereen wel begrepen, dat zo'n bescherming echt niet meer nodig is! Lucas geeft nog wat meer details, maar misschien is het moment gekomen om het artikel af te ronden. 

Hansdelingen 1:3,8,9

* Om misverstanden te vermijden: het betreft hier geen apocrief geschrift, maar een boek beter bekend onder de naam “Handelingen van de apostelen” ;-) 


de wachtzaal tussen dood en opstanding

Tot slot nog dit. Hiervoor werd reeds gezegd dat wie het eeuwige leven uit Jezus’ hand aanvaardt, straks net als Hij een nieuwsoortig lichaam zal ontvangen. Maar dat gebeurt niet op het tijdstip van het overlijden, maar wel bij de opstanding der doden bij de voleinding der tijden.

 

Intussen is het even wachten op dat nieuwe lichaam, en over die intermediaire fase vertelt Jezus niet zoveel. Wel spreekt Hij midden in zijn doodsstrijd die hoopvolle belofte uit tegenover een misdadiger die naast Hem gekruisigd werd, en zijn hulp inriep: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn.’  

 

Het feit dat zelfs die wachtzaal tussen dood en opstanding al omschreven wordt met het woord ‘paradijs’, is veelbelovend voor wat daarop volgt!

 

Maar de medaille heeft ook een keerzijde. De woorden ‘je zult met Mij in het paradijs zijn’ golden niet voor die andere misdadiger. Die wordt wakker met de schuld waarmee hij is ingeslapen, en elders maakt Jezus duidelijk dat hij het zich zal beklagen. Hij zal God niet ontmoeten, maar zijn ellende zelf moeten blijven dragen.

 

De toekomst die in dit artikel beschreven wordt is een geschenk dat op Gods condities aanvaard moet worden, en het is een vervolg van een proces dat tijdens dit aardse leven wordt opgestart. Liefst niet op de valreep zoals bij die misdadiger...


Pasen - een bewogen weekend