Uit de startblokken!

Deel 3 – de opstartfase


wat Jan Modaal in een plattelandsdorp te zeggen had

Jezus’ optreden in de synagoge in Nazareth
Jezus’ optreden in de synagoge

Jezus’ optreden in de synagoge in Nazareth maakt deel uit van de opstartfase van zijn publieke leven. We zien Hem hier opstaan in de synagoge. In Israël had je in elk gehucht, of dorp, of stad wel een synagoge - dat Grieks woord betekent gewoon “huis van samenkomst”. De mensen kennen Hem, want hij is hier opgegroeid.

 

Elke volwassen Joodse man had het recht om tijdens de samenkomst uit de boekrollen voor te lezen en daar een uitleg aan toe te voegen. Wanneer de overste van de synagoge vroeg of iemand wou voorlezen, kon de kandidaat gaan staan. En ook rondreizende rabbi’s brachten als gastspreker het woord. Het was dus helemaal niet ongewoon dat Jezus het land afreisde en ook in de synagogen het woord voerde.  Later kon dat niet meer, omdat Jezus en ook zij die in Hem geloofden, op een zwarte lijst waren gezet.

 

De voorbije 30 jaar heeft Jezus zich op de achtergrond gehouden. Over die periode weten we niet veel. Wel wordt vermeld dat hij gewoontegetrouw op sabbat naar de synagoge ging. Het illustreert zijn bescheidenheid: diegene door wie alles geschapen is - de ultieme kennisbron - luisterde naar wat Jan Modaal in een plattelandsdorp over Gods woord te zeggen had.

 

voor dieptereiniging heb je externe hulp nodig

 

Maar nu is het moment gekomen om zich kenbaar te maken en Jezus laat zich eerst onderdompelen in de Jordaan, om nadien gesterkt te worden door Gods Geest voor die nieuwe opdracht. Die doop heeft een symbolische betekenis. Hij maakt duidelijk dat, in Gods ogen, het echte leven pas begint nadat je innerlijk van kop tot teen gewassen bent. Wassen is iets dat je normaal zelf doet, maar die operatie Schone Handen gaat over dieptereiniging en daar heb je externe hulp voor nodig. Johannes verricht die wasbeurt ook bij Jezus. Dat gebeurt na wat protest van zijnentwege, want hij beseft ten volle dat Jezus het ritueel slechts volgt uit lotsverbondenheid, en niet uit noodzaak. 

een vorm van cohousing
een vorm van cohousing

 

Later draagt Jezus zijn volgelingen op om dat ritueel aan te houden en te verdiepen. Want de dieptereiniging die Jezus aanbiedt, gaat verder dan datgene waartoe Johannes in staat was. Jezus reinigt niet alleen, maar schept ook een nieuw zuiver leven. Dat is de wijze waarop de Messias in het persoonlijke leven binnentreedt: eerst de dieptereiniging, en vervolgens installeert Gods Geest een nieuwe mens in die propere woning. Zo start een vorm van cohousing, want God betrekt zelf ook die woning. Hij verblijft in ons lichaam, denken, voelen, handelen... voor zover wij Hem die ruimte gunnen.

 

Gods Geest leidt Jezus vervolgens naar de woestijn, waar Hij geconfronteerd wordt met de duivel. Omdat die tegenstander niet bereid is zijn zeggenschap af te staan, probeert hij met alle middelen dat nieuwe koninkrijk tegen te houden. Daarna reist Jezus rond en komt dan terug in Nazareth in de synagoge. Het terrein is geëffend, deels door Johannes, deels door Jezus zelf. Tijd nu voor de inaugurele rede.


de inaugurele rede