Een onvoorstelbare verkleining

(2) Een kist als onderdeel van Gods informatiecampagne


Tot hier de inleiding. Maar wat weten we nu over die patch, die informatiecampagne en miniaturisatie? Om dat uit te leggen keren we 3500 jaar terug in de tijd. We zitten dan volop in het Oude Testament, en gaan op bezoek bij Mozes.   

Oude Testament

 

 

Dat eerste gedeelte van de Bijbel wordt vandaag door velen als mythe afgedaan. Soms wordt het ook door christenen stiefmoederlijk behandeld. Men probeert dan, net als bij het lezen van een handleiding, tijd te winnen door achteraan het boek te starten. Zo kan je ook het Oude Testament terzijde laten, misschien omdat je niet zoveel begrijpt van al die rituelen. Als eerste kennismaking met de Bijbel, geniet het natuurlijk de voorkeur te starten met de levensbeschrijvingen van Jezus in het Nieuwe Testament. Maar als je interesse ook nadien daartoe beperkt blijft, mis je wel de rode draad van de geschiedenis en kan je Jezus’ woord en daad moeilijker begrijpen. 

Nieuwe Testament

 

 

Daarom bekijken we hierna een voorwerp dat in die oude boeken een cruciale rol vervulde. Het betreft een kist die Mozes op Gods vraag liet maken, en die zelfs eeuwen later, bij David en zijn nageslacht, centraal stond in de godsverering. Wat was er dan zo bijzonder aan die kist, die ook wel de ark van het verbond genoemd wordt? Het uitdiepen van dat onderwerp zal ons boeiende inzichten geven over Gods wezen en over zijn herstelprogramma. De patch, de veiligheidsvoorschriften, de miniaturisatie, de nieuwe generatie van de hardware… komen allemaal aan bod.

ark van het verbond, kist

 

 

Kort na het vertrek uit Egypte, maakte het Joodse volk die bijzondere kist en ook een tent om die kist te huisvesten. Dit mobiele heiligdom wordt ook de tabernakel genoemd.  Tabernaculum is het Latijnse woord voor tent. Omdat dit woord nogal plechtig klinkt, kan je het goed gebruiken voor een tent waarin God verblijft.

tent, tabernakel

 

 

Wie niet vertrouwd is met de materie ziet die kist of ark wellicht slechts als folklore: een artistieke expressie die haar oorsprong vindt in het volksgeloof in Jahweh. Maar zo is het niet. Die kist werd gemaakt ingevolge Jahwehs expliciete opdracht en ze speelt een wezenlijke rol in zijn herstelprogramma.  Ze illustreert Gods verlangen om bij de mens te zijn en de relatiete herstellen. Via aanschouwelijk onderwijs maakt God abstracte zaken duidelijk aan een weinig ontwikkeld volk, dat vooral wist hoe het schapen moest hoeden en stenen moest bakken. Want hoe krijg je anders die moeilijke materie uitgelegd? 

tabernakel, aanschouwelijk onderwijs

 

 

De kist en alles wat daarrond gebeurt, tonen eigenschappen van God - zoals liefde en recht - die in een ideale context harmonieus samengaan. Maar nu God een gebroken wereld komt bezoeken, is dat toch wel anders. Zoiets maak je mee wanneer een inspectieteam op de werkplek komt. Valt er niets aan te merken op de werking, dan krijg je felicitaties, en is strengheid en vriendelijkheid perfect te combineren. Maar dat is niet zo wanneer er veel verkeerd loopt en disciplinaire maatregelen vereist zijn! 

inspectieteam, inspectiedienst

 

 

En zo zien we in de relatie tussen God en mens, een tegenstelling tussen liefde en recht, tussen het verlangen naar nabijheid en de noodzaak om afstand te houden, het verlangen om te helpen en de noodzaak om fout gedrag te corrigeren. God wil dicht bij de mens zijn, maar die mens kan slechts overleven wanneer genoeg afstand wordt gehouden en de veiligheidsvoorschriften worden gerespecteerd...  of wanneer de ideale situatie wordt hersteld, nadat disciplinaire maatregelen werden genomen en de werking werd aangepast. 

 

Die kist is een belangrijk instrument in Gods informatiecampagne, want ze laat iets zien van Gods eigenschappen, en hoe we daar als mens mee moeten omgaan. Maar ook hoe de ideale situatie wordt hersteld, of hoe mens en God terug compatibel worden