Een onvoorstelbare verkleining 

(1) De compatibiliteit tussen God en mens


Stel je eens voor wat je zou moeten doen om een bliksemschicht zo in te perken dat hij dienst doet als stroomtoevoer om je smartphone op te laden. Of dat zijn verblindend licht gebruikt wordt als nachtlampje in de kinderkamer. En wat je zou moeten doen om het geluid van de blikseminslag te reduceren tot een zacht getokkel op het raam? Dat is een hopeloze opdracht want het contrast is te groot: zoveel energie is voor de mens onbeheersbaar!

bliksem, smartphone opladen

 

 

Stel je eens voor: alles vindt zijn oorsprong in een God, die alle energie zomaar uit zijn mouw schudt, en die aan nietige mensjes iets van zijn goddelijke overvloed wil schenken.  Ook dat lijkt een hopeloze zaak want het contrast tussen Gods reuzenhanden en de minuscule mensenhandjes is gigantisch groot. De mens is zo klein dat hij in een onmetelijk heelal zelfs vanop een kleine afstand niet meer van stof te onderscheiden is.

Gods reuzenhanden

 

 

Toch zoekt God contact met mensen, en om dat mogelijk te maken zijn twee dingen nodig. Vooreerst moet God in zijn ontwerp van mens punten van gelijkenis voorzien, zodat mens en God compatibel zijn. Verder moet Hij zich miniaturiseren: enkel wanneer Hij zich verkleint, vertraagt, verzwakt, … is contact op een of andere wijze denkbaar. 

 

De compatibiliteit werd initieel door Hem voorzien, want de mens werd geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. De mens denkt, voelt en wil. Hij gaat relaties aan, en is in staat om lief te hebben. 

compatibiliteit tussen God en mens

 

 

Maar een compatibel toestel dat beschadigd raakt, kan misschien niet meer communiceren. Dat heeft zich voorgedaan in de relatie tussen God en mens, want de mens weet het altijd beter en hij verbreekt het contact met de Ontwerper. Hij beschadigt zichzelf en de andere, hij haalt virussen binnen en vervuilt zo zichzelf en de programma’s. 

zondeval

 

 

De problemen zijn dermate groot dat de gebruiker hopeloos vast zit. De Ontwerper moet tussenbeide komen: een patch of update en wijzigingen aan hardware en aan het netwerk… moeten de compatibiliteit herstellen. Ook bereidt de Ontwerper, ten bate van diegenen die nu die patch installeren, een volledig nieuwe hardware voor: een nieuwe generatie die na dit leven in gebruik genomen wordt en die alle ellende zal doen vergeten.  De installatie van die patch vereist instemming en actie van de gebruiker: hij moet inloggen op het netwerk van de Ontwerper en Hem ruime toegangsrechten geven.  Nadien is een grotere voorzichtigheid geboden en moet de gebruiker zich, om nieuwe besmetting te voorkomen, houden aan de regels en de veiligheidsinstructies.  

 

Natuurlijk gaat het herstelprogramma gepaard met een uitgebreide informatiecampagne ten behoeve van de gebruikers. Die moeten ook samenwerken en elkaar ondersteunen, want niet iedereen is even getalenteerd op dit gebied.