Mijn dankwoordje

 

Ter gelegenheid van mijn pensionering op 1 oktober 2017, na bijna 40 jaar tewerkstelling bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, wil ik iedereen bedanken met wie ik professioneel heb mogen samenwerken.  Ik ben dankbaar voor de goodwill en de loyale en vriendschappelijke samenwerking. Ik kreeg de ruimte om mijn talenten te ontplooien (al had ik de wetgeving liever minder complex gemaakt!).


Ik wens jullie van ganser harte een goede toekomst toe, persoonlijk en professioneel!

 

Als gelovige gaat mijn dank ook uit naar Hem die mij al die jaren achter de schermen heeft ondersteund, zoals blijkt uit enkele passages uit de Bijbel die mijn leven hebben getekend, en die ik met jullie wil delen. Elders vind je ook artikelen waarin ik de relevantie van die woorden in onze tijd illustreer. 


Chris Sebrechts                        

September 2017Mijn loopbaan

Gecommentarieerde wetgeving

Zal je je niet vervelen?

Pensioen? Ik zal thuis wel weten wat doen!

September 2017

een rustige werkdag zonder treinvertraging en zonder vergaderingen: 700 tredes

Hoe zal ik straks die trappen compenseren!?
Hoe zal ik die trappen compenseren? Brussel-Centraal - Erps-Kwerps

Herfst 2017

In een zwart gat vallen

Winter 2017...

Winter 2017: kaars en typemachine

Lente 2018...

werken in de tuin

Zomer 2018...

vakantie zonder portable