Een onvoorstelbare verkleining

(4) De strenge veiligheidsinstructies!


Het risico dat God niet au sérieux wordt genomen, brengt ons bij de derde tekst: “houd je daar nauwkeurig aan”.

Exodus 25:2-9

 

Waarom moeten de gedetailleerde instructies die later volgen (Exodus 25:2-9) omtrent Gods woonplaats, zo precies worden opgevolgd? Zelfs al verkleint Hij zich en schermt Hij zich af, een ontmoeting met Hem die verdergaat dan het delen van gedachten en gevoelens, blijft toch riskant, zoals hierna zal blijken. Omdat wij in onze tijd God op een andere wijze ervaren, denken we daar te licht over. Maar die tabernakel illustreert niet enkel nabijheid, maar ook afstand ingevolge Gods onvergelijkbare heiligheid. 

 

Opnieuw gebruikmakend van het beeld van het inspectieteam, kunnen we die heiligheid vergelijken met de hoge normen die gehanteerd worden bij de voedselinspectie, of in een medische omgeving.  Daar worden hoge standaarden gehanteerd, maar God legt de lat dus hoger, en dat zal ons niet mogen verwonderen. En zijn normen gelden voor alle aspecten van het leven.

voedselinspectie

 

 

God is ook onmetelijk krachtig. Die bijzondere tent lijkt dus op een hoogspanningscabine. Omdat God de Israëlieten wil ontmoeten en ook van goddelijke energie wil voorzien, plaatst Hij zo’n cabine in hun midden. Maar wie daar binnentreedt, moet daarvoor opgeleid zijn, rubberen laarzen en handschoenen aantrekken, speciale kledij en ook een scherm voor het gezicht. Hij moet afstand houden want de hoogspanning kan als een bliksemschicht op hem overspringen. De temperatuur van een vlamboog kan oplopen tot 20.000° C. Zo’n cabine betreden is dus levensgevaarlijk, maar we accepteren dat gevaar, want bij afwezigheid is er geen energievoorziening.

hoogspanningscabine

Dat soort veiligheidsinstructies komen we tegen bij de tabernakel: afsluitingen, verboden toegang voor onbevoegden, speciaal opgeleide mensen, beschermende kledij, speciale procedures… vele bladzijden lang!

 

De kist kon gedragen worden, en wanneer dat gebeurde, moest ze worden ingepakt en was ze dus niet zichtbaar. Ook dat hoorde bij de veiligheidsvoorschriften.  Enkel speciaal daartoe aangewezen Israëlieten - afstammelingen van Levi – stonden in voor het onderhoud en het transport van het heiligdom. We lezen later in de Bijbel dat er meerdere doden vallen omdat Gods instructies niet werden gevolgd, en die doodsoorzaak lijkt sterk op elektrocutie. Dat gebeurde zelfs nog ten tijde van David, vele eeuwen later, toen de ark getransporteerd werd naar Jeruzalem. Een zekere Uzza werd gedood toen hij de kist vastgreep om te beletten dat die op de grond zou vallen. David kon dit niet begrijpen: “David werd kwaad omdat de Heer Uzza had doorklieft… Toen werd David bang voor God en hij vroeg zich af: Hoe kan ik de ark van God ooit bij mij in Jeruzalem brengen?” (1 Kronieken 13:11-12). 

transport van de ark van het verbond

 

 

Omdat God zich vandaag anders aan ons presenteert, maak dit wellicht geen deel uit van ons godsbeeld. Dan nemen we dat verleden niet au sérieux, of zien we slechts de symbolische betekenis van die veiligheidsvoorschriften. Doordat God zich in Jezus heeft verkleind tot menselijke afmetingen, hebben wij vooral oog voor Gods nabijheid en aanspreekbaarheid.

God verkleint zich

 

 

Maar die medaille heeft een keerzijde want Gods heiligheid en kracht gaan niet enkel ons bevattingsvermogen, maar ook ons incasseringsvermogen en onze fysieke weerstand exponentieel te boven.  Ons menselijk lichaam kan dat echt niet aan! Ten tijde van Mozes was die gigantische Schepper dus ook in een meer fysieke vorm bij hen aanwezig. En de ultieme bescherming die Jezus biedt, doordat Hij God en mens verzoend heeft, was nog niet beschikbaar.

 

Vooraleer we dieper ingaan op de tabernakel - die mobiele constructie - volgt eerst een vergelijking. Stel dat God zich vandaag onder de mensen zou begeven, hoe moeten we ons dat dan voorstellen? Sommigen zien Hem in een privéjet de wereld rondvliegen, maar dat is niet zijn stijl. Een verblijf in een aangepaste werfwagen tussen de Roma’s komt misschien dichter in de buurt van wat zich 3500 jaar geleden afspeelde bij die nomaden. Want God verkoos om te wonen bij een volk dat veracht en verdrukt werd. Daar illustreerde Hij zijn verlangen om mensen lief te hebben en te bevrijden. Toch geeft de afbeelding van dit woonwagenkamp een vertekend beeld, want de veiligheidsinstructies komen hier niet tot uiting. De tekening toont de nabijheid, maar niet de afstand.

woonwagenkamp, tabernakel, tent, Roma's